Klachtenprocedure ALMN Private Lease

Autolease Midden Nederland Private Lease zal er alles aan doen om u, binnen de kaders van onze leaseovereenkomst, optimaal van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan horen we deze graag van u.

U kunt uw klacht melden via onze site of een van onze medewerkers. Als u van mening bent dat onze medewerker uw klacht onvoldoende heeft afgewikkeld, vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.┬áDit kan via email of post t.a.v. de directie onder vermelding van “klacht”. Binnen 2 werkdagen zullen wij dan contact met u opnemen en afstemmen op welke wijze uw klacht een vervolg krijgt en de termijn waarbinnen, naar alle redelijkheid, een oplossing gerealiseerd zal zijn.

Blijft u het desondanks, met onze oplossing of handelen, oneens kunt u zich richten tot Geschillencommissie Private Lease. Voor meer informatie over de wijze waarop u een geschil kenbaar kunt maken en hoe dit vervolgens in zijn werk gaat verwijzen wij u naar artikel T.55 van de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease.