Klachtenprocedure ALMN Private Lease

ALMN Private Lease doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Heeft u een suggestie zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren of heeft u een klacht? Dan horen wij dit uiteraard graag van u.

U kunt uw klacht bij één van onze medewerkers of via de onderstaande button melden.

Meld een suggestie of klacht

Als u van mening bent dat ons team uw klacht onvoldoende heeft afgewikkeld, vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk aan onze directie kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail of per post versturen t.a.v. de directie onder vermelding van ‘klacht’. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om af te stemmen op welke wijze uw klacht een vervolg krijgt en de termijn waarbinnen, naar alle redelijkheid, een oplossing gerealiseerd wordt.

Bent u het – ondanks onze handelingen – oneens met het vervolg, dan kunt u zich richten tot Geschillencommissie Private Lease. Voor meer informatie over de wijze waarop u een geschil kenbaar maakt en hoe dit in zijn werk gaat verwijzen wij u naar artikel T.55 van de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease (pagina 15).