FAQ

Bij private autolease komt veel kijken. Gelukkig neemt het team van ALMN Private Lease u de meeste zorg uit handen. Toch kan het voorkomen dat u zelf nog vragen heeft of op zoek bent naar informatie over specifieke leaseonderwerpen. Onze mensen helpen  u snel op weg.

Hieronder vindt u informatie over de meest voorkomende onderwerpen. Staat de gewenste informatie er voor u niet bij? Neemt u dan contact op met ons op via 0344 – 63 80 66 of door het contactformulier in te vullen.

 • Hoe verloopt de procedure van aanvraag tot levering?

  Voordat u daadwerkelijk gaat rijden in een auto van ALMN Private Lease worden de volgende stappen doorlopen:

  1. U vraagt via onze website of telefonisch een offerte aan;
  2. ALMN Private Lease brengt de aangevraagde offerte uit;
  3. Eventuele vragen kunt telefonisch of via mail aan ons stellen;
  4. Wilt u een auto inruilen? Dan kunt u dit aangeven bij ALMN Private Lease;
  5. Na uw akkoord mailen wij u het aanvraagformulier;
  6. U mailt het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief de gevraagde documenten naar acceptatie@almnprivatelease.nl waarna het acceptatietraject wordt gestart;
  7. Wij bevestigen u binnen 2 à 3 werkdagen de uitkomst van de financiële beoordeling;
  8. Wij sturen u per mail en per post het leasecontract met het verzoek deze getekend te retourneren. Het is ook mogelijk om het leasecontract persoonlijk te komen ondertekenen;
  9. De borgsom wordt door u overgemaakt;
  10. De auto wordt besteld, of als het een voorraad auto is dan kan deze binnen enkele dagen geleverd worden.
 • Wordt ALMN Private Lease bij BKR gemeld?

  BKR heeft als doel te beschermen tegen overkreditering. Wij laten het private leasecontract als kredietovereenkomst registreren bij het BKR te Tiel (de registratie wordt uitgevoerd via de formule: looptijd van het contract x de hoogte van het maandbedrag).

  Vanaf 1 april 2022 wordt 100% van het totale leasebedrag geregistreerd. Stel u heeft een leaseovereenkomst met een looptijd van 36 maanden en een maandtarief van € 270,-, dan registreren wij een bedrag van: € 270,- x 36 = € 9.720,-.

  Deze registratie kan effect hebben op de leencapaciteit voor een nieuwe financiering of bijvoorbeeld een hypotheek. Staat het kopen van een nieuw huis of het oversluiten van de hypotheek op de planning? Houd hier dan rekening mee. De impact van de BKR-registratie op de leencapaciteit varieert per hypotheekverstrekker. Het bedrag dat bij het BKR geregistreerd wordt vermelden wij op uw leaseovereenkomst.

 • Welke auto’s kan ik bij ALMN Private Lease leasen?

  ALMN Private Lease biedt u een ruime keuze:

  • Auto’s op alle brandstofsoorten
  • Universeel/merkonafhankelijk
  • Op voorraad auto’s of op een uw wensen te bestellen auto (opties, kleur etc.)
  • Nieuwe auto’s of occasions
  • U bepaalt zelf het aantal jaarkilometers
  • Bij ALMN Private Lease kunt u geen grijskenteken auto’s leasen.
 • Welke looptijd kan ik het beste kiezen voor de leaseovereenkomst ?

  Een looptijd van 5 jaar is voor u het meest gunstig, u heeft dan de laagste leaseprijs. Bij ALMN Private Lease kunt u echter ook auto’s leasen voor  2, 3 of 4 jaar. Bij ALMN Private Lease kunt u een leaseovereenkomst op ieder moment beëindigen. Hiervoor hebben wij een heldere regeling, welke vooraf op elk moment door u te berekenen is. Zie hiervoor onze aanvullende voorwaarden.

 • Kan ik de leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

  Dat kan. Belangrijk is wel te weten dat er een verschil is tussen de contracten die voor 1 april 2018 zijn afgesloten en de contracten die per 1 april 2018 zijn afgesloten. Dit heeft te maken met het feit dat ALMN Private Lease per 1 april 2018 onder het Keurmerk Private Lease valt.
  1. Contract afgesloten voor 1 april 2018; de te betalen kosten bestaan uit het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde van de auto of het vaste opzeggingspercentage van 25% over de nog resterende maandtermijnen (Dit is afhankelijk van de voorwaarden die wij met u in de leaseovereenkomst zijn overeengekomen). Hierbij kunnen nog eventuele additionele kosten worden gerekend voor niet gemelde schades en/of meer gereden kilometers.
  2. Contract afgesloten na 1 april 2018(vallend onder het Keurmerk Private Lease); de te betalen kosten bestaan uit een vaste opzeggingsvergoeding van 25% van de resterende termijnen na het eerste jaar. Binnen het eerste jaar betaal je 45% van de resterende termijnen. Hierbij kunnen nog eventuele additionele kosten worden gerekend voor niet gemelde schades en/of meer gereden kilometers.

  Voorbeeld 1: Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. U zegt op na 36 maanden. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 (48 – 36 maanden) x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding wordt als volgt berekend: 25% van € 2.400,- = € 600,-.

  Bovenstaand berekend bedrag mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de gezamenlijke termijnen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke –hogere– termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Mocht dit wel het geval zijn betaalt u maximaal dit verschil.

  Voorbeeld 2: Had u in Voorbeeld 1 direct een overeenkomst gesloten voor 36 maanden met een termijnbedrag van € 215,-, dan zou u na 36 maanden in totaal 36 x € 215,- = € 7.740,- hebben betaald. U heeft werkelijk betaald 36 x € 200,- = € 7.200,-. De opzeggingsvergoeding mag dan maximaal uitkomen op € 7.740,- – € 7.200,- = € 540,-.

 • Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

  Bij schade aan de leaseauto die niet op derden verhaald kan worden, of bij schade aan derden die door u veroorzaakt is, bent u de in het leasecontract vermelde eigen bijdrage verschuldigd.

  De eigen bijdrage bedraagt in bovenstaande gevallen in de basis € 150, – per schadegeval. Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen, bedraagt de eigen bijdrage vanaf het derde schadegeval € 450, -. Deze verhoging geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode. De eigen bijdrage wordt gecrediteerd/niet in rekening gebracht als de schade door een tegenpartij vergoedt wordt. Onder schade wordt verstaan, een schade waarbij de kosten hoger zijn dan de eigen bijdrage. Mocht de schade lager zijn dan de eigen bijdrage, bent u de eigen bijdrage verschuldigd tot het bedrag van de schade.

  De eigen bijdrage bij schade aan de voorruit waarbij de ruit vervangen dient te worden, bedraagt € 68, -. Bij ruitreparatie wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

 • Is een borgsom van toepassing?

  Ja, de borgsom bedraagt € 500. De klant krijgt de borgsom terug direct nadat de leaseauto weer ingeleverd is. Voor dure auto’s of bij een onzekere financiële situatie kan een hogere borgsom van toepassing zijn.

 • Kan ik mijn huidige auto inruilen?

  Ja, dat kan. ALMN Private Lease bekijkt graag uw auto en brengt vervolgens een bod op uw auto uit. Na inruil wordt de inruilwaarde van uw auto direct aan u uitbetaald of u kunt deze gebruiken als vooruitbetaling op uw leaseovereenkomst. Hiermee kunt u uw maandelijkse lasten verlagen.

 • Kan ik bij ALMN Private Lease een bedrijfswagen leasen?

  Bedrijfswagens vallen niet onder ons aanbod. ALMN Private Lease specialiseert zich in het leasen van personenauto’s aan particulieren.

 • Neemt ALMN Private Lease contracten over van een andere maatschappij ?

  ALMN Private Lease neemt geen leaseauto’s over van een andere leasemaatschappij. Wel biedt ALMN Private Lease eigen leaseauto’s aan voor occasion autolease.

 • Krijg ik een fiscale bijtelling?

  Nee. Fiscale bijtelling is alleen van toepassing bij werknemers die via hun werkgever een auto rijden en daarbij privé kilometers rijden.

 • Wat is de (optionele-) winterbandenregeling bij ALMN Private Lease?

  Onze winterbandenregeling is gedurende de gehele looptijd in het contract opgenomen en het aantal banden is niet gelimiteerd. Naast de aanschaf van de winterbanden zijn ook de kosten van montage- en demontage van de band op originele velg alsmede de opslagkosten opgenomen.

  De (winter-) banden kunt u via het dealerbedrijf laten vervangen. One-stop shopping dus!

 • Waar wordt het onderhoud uitgevoerd?

  U kiest zelf bij welke merkdealer of erkend servicepunt  u het onderhoud van uw leaseauto laat uitvoeren. Dit geldt ook voor de montage van (winter)banden of ruitreparaties. Dit kan bijvoorbeeld in uw woonplaats of in de plaats waar u werkt.

 • Wat te doen bij schade?

  Mocht u betrokken raken bij een ongeval, dan zijn de volgende punten voor u van belang:

  • U kunt schade melden via de app van ALMN
  • Vul het schadeformulier volledig in en laat de andere partij ook ondertekenen, wanneer van toepassing.
  • Vermeld eventueel naam- en adresgegevens van getuigen en maak enkele foto’s
  • Laat als dat kan een bevoegd overheidsorgaan proces verbaal opmaken
  • Erken geen schuld, de verzekeringsmaatschappij verdiept zich in de schuldvraag op basis van de omschrijving zoals vermeld in het schadeformulier (Zorg dus voor een duidelijke en volledige omschrijving)
  • Stuur het schadeformulier naar ALMN Private Lease (scan per e-mail kan ook)
  • Na melding van een schade aan ALMN Private Lease wordt in overleg met ALMN de schade hersteld

  Door zorgvuldig te handelen verhoogt u de kans op verhaal bij de tegenpartij. Daarmee is de kans kleiner dat uw eigen bijdrage van toepassing zal zijn en dat uw no-claim korting verminderd wordt.

  Als u door een ongeval niet verder kunt rijden, bel dan de hulpdienst 0344 – 68 95 23 (het telefoonnummer staat ook op uw groene kaart). De auto moet vervolgens weggesleept worden en kan bij uw dealer gebracht worden. De schade wordt in overleg met ALMN Private Lease hersteld. U ontvangt binnen 24 uur een vervangende auto.

 • Wat te doen bij pech onderweg ?

  Bij pech onderweg kunnen klanten van ALMN Private Lease bellen met: +31 (0)344 – 689523. Daarnaast kunt u via onze unieke berijdersapp alle relevante informatie verkrijgen.

 • Moet ik als ik naar het buitenland ga een ANWB internationale reis- en kredietbrief afsluiten ?

  U heeft geen reis- en kredietbrief nodig in het buitenlandreis; Ook in het buitenland kunt u een beroep doen op de hulpdiensten van ALMN Private Lease. De IRK geeft een ruimere dekking, repatriëring als gevolg van bijvoorbeeld ziekte kan hier ook onder vallen. U kunt zelf de afweging maken of u vanwege deze ruimere dekking een IRK af wilt sluiten.

 • Bekeuringen krijg ik rechtstreeks, maar de wegenbelasting hoef ik niet zelf te betalen. Hoe kan dat ?

  Voor boetes bij leasemaatschappijen kent de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) een speciale regeling. Het kenteken wordt op naam van de klant gezet, echter daarnaast wordt ook de naam van de leasemaatschappij vastgelegd. De naam van de klant en die van de leasemaatschappij zijn dus bij het RDW bekend. De klant ontvangt de kentekenkaart en het tenaamstellingsbewijs. De tenaamstellingscode om het voertuig over te schrijven gaat naar ALMN Private Lease.

 • Biedt ALMN Private Lease ook Financial lease aan?

  Financial lease is alleen een autofinanciering, deze wordt door ALMN Private Lease niet aangeboden. ALMN Private Lease biedt alleen operational lease aan. Operational lease is in feite huur: u betaalt een bedrag per maand voor het volledig gebruik van de auto, u heeft geen schuld, loopt geen restwaarde risico, geen onderhoudsrisico etc.

 • Moet ik lid worden van de wegenwacht of van Route Mobiel?

  Nee dat hoeft u niet te doen, de hulpdienst van ALMN Private Lease biedt gedurende de volledige looptijd van de lease-overeenkomst een vergelijkbare service. Bij pech wordt u snel geholpen, in uw woonplaats, in heel Nederland, in het buitenland, in het weekend, ’s avonds etc. En als uw auto in Nederland niet binnen 24 uur  gerepareerd kan worden dan krijgt u vervangend vervoer (buitenland 48 uur).

 • Bij leasen betaal ik wel, maar word ik geen eigenaar van de auto. Kan ik dan niet beter kopen?

  Bij Private Lease wordt u inderdaad geen eigenaar. In de leasetermijn is alleen de afschrijving van de auto opgenomen, dit is de waardevermindering van de auto gedurende de gebruiksperiode. De waarde van de auto aan het eind van de leaseperiode zit niet in de leasetermijn, deze waarde wordt door u dus ook niet betaald.

  Als u een auto koopt en financiert dan lost u maandelijks vaak een bedrag af dat ongeveer overeenkomt met de waardevermindering van de auto. De auto is dan uw eigendom, hier staat echter vaak nog wel een schuld tegenover. Het komt zelfs regelmatig voor dat het schuldbedrag hoger is dan de waarde van de auto: u heeft dan dus meer schuld dan bezit! Als u dan weer een nieuwe auto wilt kopen, moet u meer bijbetalen dan u had verwacht. Bij ALMN Private Lease kan dit niet gebeuren: lease is net zoals huur van een woning, u betaalt voor het gebruik, u heeft geen schuld. Natuurlijk kunt u -als u dat wilt- aan het einde van de leaseperiode de auto van ALMN Private Lease tegen een scherpe prijs kopen, u weet dan dat u een betaalbare en goed onderhouden auto koopt.

 • Is mijn caravan of aanhangwagen meeverzekerd?

  Uw caravan of aanhangwagen is in aangekoppelde toestand verzekerd voor schade aan derden. Eventuele schade aan uw caravan of aanhangwagen is niet verzekerd (dus wel WA-dekking, geen Casco-dekking). Als u naar het buitenland gaat dan kunt u bij ALMN Private Lease een groene kaart voor uw caravan aanvragen. Dit kunt u doen via onderstaande button:

  Groene kaart aanvragen
 • Krijg ik na afloop van de leaseperiode een no-claim-(royements)verklaring ?

  Ja, mocht u na afloop van de leaseperiode geen nieuwe auto willen leasen dan krijgt u van de verzekeraar van ALMN Private Lease een no-claimverklaring waarin uw schadevrije jaren vermeld zijn.